MIMBAR KHUSUF (I)


خطبة خسوف القمر

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Hadirin,  jama’ah shalat khusuf  rahimakumullah……!

Sumonggo kito sareng-sareng ningkataken raos ajreh lan taqwallah, sarono nindaaken sedoyo perintahipun ugi sami nebihi sedoyo awisanipun. Sak-lajengipun sumonggo kito ngatah-ngatahaken istighfar wonten ing saklebetipun manah piambak-piambak, tegesipun kito enggal-enggal sadar lan insaf, angrumaosi bilih kulo panjenengan sami puniko taksih anggadahi doso ingkang kathah sanget  lan ber-I’tiqad wangsul dateng margi ingkang leres, niat taubat secara tulus lan ikhlas ngantos pikantuk maghfirah saking Allah Swt. Langkung-langkung ing wekdal meniko kito taksih wonten ing saklebetipun wulan suci shiyam (inggih puniko wulan Ramadhan, wulan yunzilul Qu’ar-an, wulan barokah, wulan ingkang penuh rahmah lan ni’mah, wulan amal shadaqah, ugi kasebat wulan taubah utawi wulan maghfirah).

Hadirin, jama’ah khusuf, kakung soho puteri rahimakumullah……!

Nembekemawon poro jama’ah ngerampungaken ibadah shalat khusufil qamar, inggih puniko shalat ingkang dipun tindaaken amargi kawontenan rembulan kirang sampurno sinaripun utawi kedadosan grahono bulan,  lan ngantos ing wekdal puniko inggih dereng rampung grahononipun.  Pramilo hadirin sumonggo kito lajengaken anggenipun munajat –taqarrauban illallah sahinggo akhiripun mangke kito manggihi rembulan puniko puleh maleh, ngedalaken choyo/sinar ingkang sampurno kados aslinipun.

Perlu jama’ah mangertosi bileh rembulan, serngingi, lintang lan planet-planet sanesipun , sedoyo puniko estunipun kalebet MAKHLUK ciptaan Allah Swt. kados dene kawontenan kulo panjenengan sami ingkang kawastan manunggso puniko.  Dadosipun, karanten sedoyo makhluk puniko wonten ingkang nyipto inggih puniko Al-Khaliq (Allah Swt.), pramilo menawi wonten kedadosan ingkang mboten saged dipun jangkau akal-pikiran (kados dene grahono bulan puniko),  monggo kito wangsulaken maleh dumateng ngarsanipun Allah Swt.  kanthi I’tiqad / iman ingkang kiat, bileh grahono bulan puniko estu-estu murni  saking kersanipun Allah Swt.  mineongko ujian menggahing kawulanipun ingkang purun taubat lan tha’at.

Dados;

# Menawi ing zaman jahiliyah rumiyen, grahono serngingi utawi bulan puniko dipun pahami ngagem firasat bileh kekalihe meniko murko  akhiripun dipun sembah-sembah,  ingkang makaten meniko kelentu lan kalebet syirik.

# Menawi ing zaman permulaan Islam (inggih meniko tahun 10 hijriyah) kedadosan grahono serngingi kaleresan sareng kalian wafatipun putro Rasulullah Saw. ingkang  asmo Ibrahim bin Muhammad,  lajeng kathah tiang ingkang ngaturaken carito bileh kedadosan grahono puniko lantaran wafatipun Ibrahim (putro pimpinan)   Anggapan ingkang makaten meniko ugi kelentu, lan kalebet pahaman ingkang ta’sub munkarat.

# Menawi wonten ing zaman nenek moyangipun tiyang jawi ingkang nembe tepang kalian konsep kejawen, langkung-langkung ingkang taksih wonten pengaruh hindu-budho, bileh kedadosan grahono puniko anggepanipun serngingi utawi bulane puniko dipun pangan buto ijo, akhiripun rame-rame metu kaleh nabuh kenthongan, lesung lan sak-andanipun. Pahaman ingkang kados makaten puniko san soyo kelentu maleh, amargi cenderung  takhayul, khurafat inggih bagian saking syirik.

Poro jama’ah rahimakumullah……!

Lajeng ingkang leresipun kados pundi ???

Rasulullah Saw. ndawuhaken wonten ing haditsipun :

إن الشمس والقمر أيتان من أيات الله  لاينكسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رايتموهما فادعوالله وصلّوا حتّى تنكشف.

Artosipun :

Sak temene serngingi lan bulan kuwi karo-karone dadi bukti kekuasane Allah Swt.  Ora ono kedadian grahono ing karone krono sebab matine wong utowo uripe wong,  mulo… yen siro kabeh ngerti kedadian grahono, ndang podho ndungo (nyuwono marang Allah) lan podho shalato sahinggo rampung grahonone.  (HR.Bukhari- Muslim).

Wonten ing hadits peniko, kanthi jelas Rasullullah saw. paring pitedah lan pangertosan dumateng kaum muslimin, ingkang intinipun sampun ngantos ummat Islam meneko terjerumus dateng alam kekafiran, kesyirikan  akibat saking paham-paham pemikiran ingkang taisub, tahayul lan khrafat.  Pramilo akhiripun Rasulullah Saw. paring pitedah supados kito kaum muslimin ngawontenaken panyuwonan kanthi nindak-aken shalat khusuf, sak lajengipun ngatah-ngatahaken amal shadaqah, dzikir lan istighfar utawi taubat dumateng Allah Swt.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s