LAGU-LAGU DOLANAN


“Buto Buto Galak”
( Ciptaan : NN, Vokal : Didi Kempot )

Buto-buto galak, solahmu lunjak-lunjak
Mlaku cingkrak-cingkrak, nyandak sampur nuli tandak
Banjur bali maneh, rupamu thing celoneh
Iku guron opo, tak sengguh guron kang aneh

Lha wong kowe we we we sing mara-marai ( ora iso – raiso )
Lha wong kowe we we we sing mara-marai ( ora iso – raiso )

Gawene sok ngusung, hi hi aku wedi
Ayo konco podo bali

Hayo kae, hayo kae
Mripate plerak-plerok, rok rok rok rok
Kulite ambengkerok,rok rok rok rok
Yo kulite…, ambengkerok

ANDHE-ANDHE LUMUT
( Ciptaan : NN )

 Putraku si Andhe-Andhe Lumut
Temuruno, ono putri kang ngunggah-unggahi
Putrine sing ayu rupane
Klenting Abang iku dadi asmane

 Duh Sibu….. kulo mboten purun
Duh Sibu….. kulo mboten medhun
Nadyan ayu sisane si yuyu – kangkang

 Putraku si Andhe-Andhe Lumut
Temuruno, ono putri kang ngunggah-unggahi
Putrine sing ayu rupane
Klenting Ijo iku dadi asmane

 Duh Sibu….. aduh aduh Romo
Kang putro taksih dereng kerso
Mergi kang putro taksih nandang asmoro

 Putraku si Andhe-Andhe Lumut
Temuruno, ono putri kang ngunggah-unggahi
Putrine sing olo rupane
Klenting Kuning iku dadi asmane

 Duh Sibu….. kulo inggih purun
Kang putro inggih badhe medhun
Nadyan olo puniko kang putro suwun 2x

BARAT GEDHE
( Ciptaan : NN )

 Cempe-cempe barato sing gedhe
Dak upahi duduh tape
Cempo-cempo barato sing dowoa
Dak upahi duduh klopo
Cemper-cemper barato sing banter
Dak upahi duduh lemper

 Cempe-cempe barato sing gedhe
Dak upahi duduh tape
Cempo-cempo barato sing dowoa
Dak upahi duduh klopo
Cemper-cemper barato sing banter
Dak upahi duduh lemper

BOLO KUSWO
( Ciptaan : NN )

 Enjing bidhab gumuruh
Saking jroning projo
Sunging kang bolo kuswo
Obo busononira lirr suryo wedaliro
Saking jaladri arsa madangi jagad
Duk mungup-mungup aneng
Sakpucaking wukir
Marbabak bang sumirat
K’soroting suryo
Mego lan gunung-gunung

BULAN GEDHE
( Ciptaan : NN )

 Bulan bulan gedhe
Ono santri menek jambe
Ceblokno sak lining wae
Mumpung jembar kalangane
Mumpung gedhe rem bulane
Surak’o-surak hiyo

 Bulan bulan gedhe
Ono santri menek jambe
Ceblokno sak lining wae
Mumpung jembar kalangane
Mumpung gedhe rem bulane
Surak’o-surak hiyo

BUNG MALIKI
( Ciptaan : NN )

 Bung Maliki……. Bung Maliko
Gendhing omahe dhewe, alun-alun omahe ndoro
Ndoro-ndoro kanjeng, nyang pasar tuku agem
Agem-agem batik, myang pasar tuku pitik
Pitik-pitik tukung, nyang kebun ngunduh jagung
Jagung bakarane, ngrampungke gawenane

 Bung Maliki……. Bung Maliko
Gendhing omahe dhewe, alun-alun omahe ndoro
Ndoro-ndoro kanjeng, nyang pasar tuku agem
Agem-agem batik, myang pasar tuku pitik
Pitik-pitik tukung, nyang kebun ngunduh jagung
Jagung bakarane, ngrampungke gawenane

 Bung Maliki……. Bung Maliko
 Bung Maliki……. Bung Maliko

“Buto Buto Galak”
( Ciptaan : NN, Vokal : Didi Kempot )

Buto-buto galak, solahmu lunjak-lunjak
Mlaku cingkrak-cingkrak, nyandak sampur nuli tandak
Banjur bali maneh, rupamu thing celoneh
Iku guron opo, tak sengguh guron kang aneh

Lha wong kowe we we we sing mara-marai ( ora iso – raiso )
Lha wong kowe we we we sing mara-marai ( ora iso – raiso )

Gawene sok ngusung, hi hi aku wedi
Ayo konco podo bali

Hayo kae, hayo kae
Mripate plerak-plerok, rok rok rok rok
Kulite ambengkerok,rok rok rok rok
Yo kulite…, ambengkerok

CEMPO ROWO
( Ciptaan : NN )

 Cempo rowo
Pakananmu opo rowo
Tuku gendhing ndhing ndhing ndhing
Rowang rawing wing wing wing
Bong kecebong jarane jaran bopong
Sing nunggangi Semar Bagong
Ecrek-enong ecrek-egung
Ecrek-enong ecrek-egung

 Cempo rowo
Pakananmu opo rowo
Tuku gendhing ndhing ndhing ndhing
Rowang rawing wing wing wing
Bong kecebong jarane jaran bopong
Sing nunggangi Semar Bagong
Ecrek-enong ecrek-egung
Ecrek-enong ecrek-egung

CUBLAK-CUBLAK SUWENG
( Ciptaan : NN )

Cublak cublak suweng
Suwenge ting gelèntèr
Mambu ketundhung gudèl
Pak empong lera-léré
Sapa ngguyu ndelik’aké
Sir sir pong dhelé gosong
Sir sir pong dhelé gosong
Sir sir udhele bodhong
Sir sir udhele bodhong

CUBLAK CUBLAK SUWENG
Dalam permainan ini, beberapa anak berkumpul dan membuat sebuah lingkarang kecil serta saling bergandengan tangan satu sama lain dengan membawa peralatan biji kedelai atau batu. Seorang anak yang kalah saat melakukan Hom-Pim-Pa, akan menjadi pencari kedelai atau batu yang sebelumnya disuruh jongkok. Yaa…Karena di dalam permain an ini, anak yang kalah tersebut akan menncari batu yang disembunyi kan oleh anak-anak yang membentuk lingkarang. Saat lagu dinyanyi kan, batu kecil tersebut akan dioper dari satu teman ke teman yang lainnya (kadang ada beberapa anak yang hanya pura-pura mengoper, padahal batu tersebut masih ada di tangannya). Adapun proses bangun nya dari jongkok dilakukan saat nyanyian lagu sampai pada kalimat “sir-sir….”

DAYOHE TEKO
( Ciptaan : NN )

 Ei.., dayohe teko,
 Ei.., jerengno kloso,
 Ei.., klosone bedah,
 Ei.., tambalen jadah,
 Ei.., jadahe mambu,
 Ei.., pakakno asu,
 Ei.., asune mati,
 Ei.., guwak neng kali,
 Ei.., kaline banjir,
 Ei.., kelekno pinggir

DONDONG OPO SALAK
( Ciptaan : NN )

 Dondong opo salak, duku cilik cilik
Gendong opo mbecak, mlaku thimik thimik
Adik nderek ibu, tindak menyang pasar
Ora pareng rewel, ora pareng nakal
Mengko ibu mesti mundut oleh-oleh
Kacang karo roti adik diparingi

 Dondong opo salak, duku cilik cilik
Gendong opo mbecak, mlaku thimik thimik
Adik nderek ibu, tindak menyang pasar
Ora pareng rewel, ora pareng nakal
Mengko ibu mesti mundut oleh-oleh
Kacang karo roti adik diparingi

Esuk-esuk
( Ciptaan : NN )

 Esuk-esuk srengengene lagi metu_ sibu
Nyuwun pengestu kang putra bade sinau_sibu

 Esuk-esuk srengengene lagi metu_ sibu
Nyuwun pengestu kang putra bade sinau_sibu
Awan-awan srengengene eneng tengah_simbah
Bungah-bungah kang wayah mulih sekolah_simbah

 Awan-awan srengengene eneng tengah_simbah
Bungah-bungah kang wayah mulih sekolah_simbah
Sore –sore sianu ono ing sabak_bapak
Biblak sodo wis gemletak njroneng kotak_bapak

 Sore –sore sianu ono ing sabak_bapak
Biblak sodo wis gemletak njroneng kotak_bapak

GAJAH-GAJAH
( Ciptaan : NN )

 Gajah-gajah…..,
Kowe tak kandhani jah
Moto koyo laron kuping ilir ombo-ombo
Kathik nganggo tlale
Buntut cilik tansah kopat-kapit
Sikil koyo bumbung
Sak solahmu megang-megung

 Gajah-gajah…..,
Kowe tak kandhani jah
Moto koyo laron kuping ilir ombo-ombo
Kathik nganggo tlale
Buntut cilik tansah kopat-kapit
Sikil koyo bumbung
Sak solahmu megang-megung

GAMBANG SULING
( Ciptaan : NN )

 Gambang suling,
ngumandhang swarane
 Tulat tulit…, kepenak unine
 Uuuunine… mung…nrenyuhake
bareng lan kentrung,
ketipung suling
Sigrak kendhangane

 Gambang suling,
ngumandhang swarane
o Tulat tulit…, kepenak unine
o Uuuunine… mung…nrenyuhake
bareng lan kentrung,
ketipung suling
Sigrak kendhangane

GEK KEPRIYE
( Ciptaan : NN )

 Duh kaya ngene rasane
Anak’e wong ora duwe
Ngalor ngidul tansah diece
Karo kanca kancane

 Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe

 Duh kaya ngene rasane
Anak’e wong ora duwe
Ngalor ngidul tansah diece
Karo kanca kancane

 Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe

G E T H U K
( Ciptaan : NN )

 Sore-sore padhang bulan
Ayo konco podho dolanan
Rene-rene bebarengan
Rame-rame e ‘dho gegojekan

 Kae-kae rembulane
Yen disawang kok ngawe-awe
Koyo-koyo ngelingake
Konco-konco ojo turu sore-sore

 Gethuk asale soko telo
Moto ngantuk iku tambane opo
 Gethuk asale soko telo
Yen ra mathuk atine rodho gelo

• Ojo ngono mas, ojo-ojo ngono
Kadung janji mas, aku mengko gelo

GOTRI NOGOSARI
( Ciptaan : NN )

 Gotri legendri nogosari, ri
Riwul iwal- iwul jenang katul, tul
Tulen olen-olen dadi manten, ten
Tenono mbesuk gedhe dadi opo, po
Podheng mbako enak mbako sedeng, deng
Dengklok engklak-engklok koyo kodok

 Gotri legendri nogosari, ri
Riwul iwal- iwul jenang katul, tul
Tulen olen-olen dadi manten, ten
Tenono mbesuk gedhe dadi opo, po
Podheng mbako enak mbako sedeng, deng
Dengklok engklak-engklok koyo kodok

GUGUR GUNUNG
( Ciptaan : NN )

 Kono-kene kono-kene
Gugur gunung tandang gawe
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lilo lan legowo kanggo mulyaning negoro
Siji loro telu papat bareng maju papat-papat
Diulang-ulungake murih enggal rampunge
Holopis kuntul bariss holopis kuntul baris
Holopis kuntul baris holopis kuntul baris

 Kono-kene kono-kene
Gugur gunung tandang gawe
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lilo lan legowo kanggo mulyaning negoro
Siji loro telu papat bareng maju papat-papat
Diulang-ulungake murih enggal rampunge
Holopis kuntul bariss holopis kuntul baris
Holopis kuntul baris holopis kuntul baris

GUNDHUL-GUNDHUL PACUL
( Ciptaan : NN )

 Gundhul gundhul pacul cul, gembelengan
nyunggi nyunggi wakul kul, pethenthengan

 wakul ngglimpang, segane dadi sak latar
wakul ngglimpang, segane dadi sak latar

==================

 Gundhul gundhul pacul cul, gembèlengan
nyunggi nyunggi wakul kul, gembèlengan

 wakul ngglimpang, segane dadi sak ratan
wakul ngglimpang, segane dadi sak ratan

IBU PERTIWI
( Ciptaan : NN )

Paring boga lan sandhang kang murakabi
Paring rejeki manungso kang bekti
Ibu pertiwi,
Ibu pertiwi
Sih sutresno kang sesami
Ibu pertiwi kang adil luhuring budi
Ayo sungkem mring ibu pertiwi.

IRISAN TELO
( Ciptaan : NN )

 Ris irisan telo lo lo lo
Madu sari ri ri ri
Manuke podhang
Unine kuk angkukan
Unine kuk angkukan,
Unine kuk angkukan

 Ris irisan telo lo lo lo
Madu sari ri ri ri
Manuke podhang
Unine kuk angkukan
Unine kuk angkukan,
Unine kuk angkukan

JAGO KATE
( Ciptaan : NN )

 Jago kate te te te
Kukuk kluruk….… kok
Amecece ce ce ce
Kukuk kluruk

 Dibalang watu bocah kuncung
Keok … kena telehe
Njranthal … pelayune
Mari umuk mari ngece
Si kate katon nyekukruk

 Jago kate te te te
kukuruyuk_kok

 Dibalang watu uncag-uncug_keok
Keno telihe doh layune_jrantal
Mari umuk mari ngece
Si kate katone nyekungkung

JAGO KLURUK
( Ciptaan : NN )

 Ing wayah esuk, jagone kluruk
Rame swarane pating kemruyuk
Wadhuh senenge sedulur tani
Bebarengan padha nandur pari

 Srengenge nyunar kulon prenahe
Manuke ngoceh ana wit-witan
Paling cemruwit rame swarane
Tambah asri donya saisine

 Ing wayah esuk, jagone kluruk
Rame swarane pating kemruyuk
Wadhuh senenge sedulur tani
Bebarengan padha nandur pari

 Srengenge nyunar kulon prenahe
Manuke ngoceh ana wit-witan
Paling cemruwit rame swarane
Tambah asri donya saisine

JAMURAN
( Ciptaan : NN )

 Jamuran… jamuran…
Yoo ge ge thok…
Jamur opo yoo ge ge thok…
Jamur payung
Ngrembuyung koyo lembayung,
Siro badhe jamur apo ?

 Jamuran… jamuran…
Yoo ge ge thok…
Jamur opo yoo ge ge thok…
Jamur payung
Ngrembuyung koyo lembayung,
Siro badhe jamur apo ?

JARANAN
( Ciptaan : NN )

 Jaranan-jaranan… jarane jaran teji
Sing numpak ndoro bei
Sing ngiring poro mantri
Jeg jeg nong… jeg jeg gung
Prok prok turut lurung
Gedebug krincing – gedebug krincing
Prok prok gedebug jedher

 Jaranan-jaranan… jarane jaran teji
Sing numpak ndoro bei
Sing ngiring poro mantri
Jeg jeg nong… jeg jeg gung
Prok prok turut lurung
Gedebug krincing – gedebug krincing
Prok prok gedebug jedher

KEMBANG JAGUNG
( Ciptaan : NN )

 Kembang jagung omah kampung pinggir lurung
Jejer telu sing tengah bakal omah ku
…… munggah guwo mudun ……

 Metik kembang soko dicaoske kanjeng romo
Maju kowe tatu mundur kowe ajur
Jokno sak balamu ora wedi sundukanmu

 Iki lho dodo satriyo
Iki lho dodo janoko

 Kembang jagung omah kampung pinggir lurung
Jejer telu sing tengah bakal omah ku
…… munggah guwo mudun ……

 Metik kembang soko dicaoske kanjeng romo
Maju kowe tatu mundur kowe ajur
Jokno sak balamu ora wedi sundukanmu

 Iki lho dodo satriyo
Iki lho dodo janoko

KEMBANG JAMBU
( Ciptaan : NN )

 Kembang jambu karuk
Lintang rino jare esuk
Jenang telo gethuk
Oomah jogo aran cakruk
Pitik mabur kuwi manuk

 Kembang jambu karuk
Lintang rino jare esuk
Jenang telo gethuk
Oomah jogo aran cakruk
Pitik mabur kuwi manuk

KEMBANG-KEMBANG
( Ciptaan : NN )

 Kembang blimbing mbing maya-maya ya
Kembang pelem wujude ingklik ketela
Kembang kacang lan kara padha kupune, lha kae
Kembang pring blas-blasan kaya carange
Kembang jambu lan randhu metu karuke, lha kae
Dhasar blanggreng Si kopi pemacakira

 Dhendheng Kenthing
Dhendheng kenthing thing
Sambel lonthang thang

 Kakang mendhak yen mendhak ulung-ulungan
Jenang telaka gendhis mawi kalapa, aoa
Caosena temanten krenteg kawula
Benguk wana kecipir wungu kembange, aoe
Rowa rawe temanten ketemu sore.

KIDANG TALUN
( Ciptaan : NN )

 Kidang talun,
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si kidang mangan lembayung

 Tikus siji,
Duwe anak siji
Cicit cuwit cicit cuwit
Si tikus mangani pari

 Gajah belang,
Soko tanah sebrang
Nuk renggunuk, nuk renggunuk
Si gajah kecemplung blumbang

KODOK NGOREK
( Ciptaan : NN )

 Kodok ngorek
kodok ngorek
ngorek pinggir kali
teyot teblung
teyot teblung
teyot teyot teblung

 Bocah pinter
bocah pinter
besuk dadi dokter
bocah bodho
bocah bodho
besuk kaya kebo

KROTO-KROTO
( Ciptaan : NN )

 Kroto-kroto penthile mlinjo
Mlinjo dadi omah gedong pinggir kali
 Parenda parendi parenda parendi
Abang koyo dubang putih koyo utih
 Manuk glatik kelire alus dadane
Sentak sentik ambegane
Sentak sentik ambegane

 Kroto-kroto penthile mlinjo
Mlinjo dadi omah gedong pinggir kali
 Parenda parendi parenda parendi
Abang koyo dubang putih koyo utih
 Manuk glatik kelire alus dadane
Sentak sentik ambegane
Sentak sentik ambegane

KUPU KUWI
( Ciptaan : NN )

 Kupu kuwi tak encupe
Mung abure ngewuhake
Ngalor-ngidul
Ngetan bali ngulon
Mrona-mrene mung sak paran-paran
Mbokya mencok tak encupe
Mentas mencok clegrok
Banjur mabur kleper

• Kupu kuwi tak incupe
Mung lakumu ngewohake
Ngalor ngidul
Ngetan bali ngulon
Mrono mrene mung sak paran-paran
Sopo biso ngincupake
Mentas menclok clegrok
Banjur mabur bleber

L I N D R I
( Ciptaan : NN )

 Lindri adang telung kathi
Lawuhe bothok ten
Njur dipenet-net
Njur diemplok-plok
Yo mak telep-lep
Pacak gulu janggreng
Adhuh yayi sendhal pancing

 Lindri adang telung kathi
Lawuhe bothok ten
Njur dipenet-net
Njur diemplok-plok
Yo mak telep-lep
Pacak gulu janggreng
Adhuh yayi sendhal pancing

LIR ILIR
( Ciptaan : NN )

 Lir ilir, lir ilir
Tanduré wus sumilir
Tak ijo royo-royo
Tak sengguh temantèn anyar

 Cah angon…, cah angon…..
Pènèkno blimbing kuwi
Lunyu lunyu yo pènèken
Kanggo mbasuh dodotiro

 Dodotiro, dodotiro
Kumitir bedhah ing pinggir

 Dondomono j’rumatOnO
Kanggo sébo mengko soré
Mumpung padhang rembulané,
Mumpung jembar kalangané.

 Yo surak’o surak hiyooo.

LUMBUNG DESA
( Ciptaan : NN )

 Lumbung deso
Pro tani podho makaryo
Ayo dhi, njupuk pari
Noto lesung nyandhak alu
Ayo yu, podho nutu
Yen wis rampung nuli adang
Ayo kang, dho tumandang
Yen wus mateng nuli madhang

 Lumbung deso
Pro tani podho makaryo
Ayo dhi, njupuk pari
Noto lesung nyandhak alu
Ayo yu, podho nutu
Yen wis rampung nuli adang
Ayo kang, dho tumandang
Yen wus mateng nuli madhang

MBOK UWI
( Ciptaan : NN )

 Mbok uwi rujak nanas
Kumpul-kumpul aneng gelas
Yo bapak yo ndoro
Adhem panas rasane

 Mbok uwi rujak nanas
Kumpul-kumpul aneng gelas
Yo bapak yo ndoro
Adhem panas rasane

MENTHOK – MENTHOK
( Ciptaan : NN )

 Menthok – menthok…
Tak kandani
Saksolahmu angisin-ngisini
Mbok yoo ojo ngetok
Ono kandang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthok-menthok
Mung lakumu
Megal-megol gawe guyu

 Menthok – menthok…
Tak kandani
Saksolahmu angisin-ngisini
Mbok yoo ojo ngetok
Ono kandang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthok-menthok
Mung lakumu
Megal-megol gawe guyu

PADHANG BULAN
( Ciptaan : NN )

 Yo, poro konco dolanan neng jobo
Padhang mbulan,
Padhange koyo rino
Rembulane sing ngawe-awe
Ngelingake ojo podo turu sore

 Yo, poro konco dolanan neng jobo
Padhang mbulan,
Padhange koyo rino
Rembulane sing ngawe-awe
Ngelingake ojo podo turu sore

PADHANG REMBULAN
( Ciptaan : NN )

 Ayo ayo do dolanan ing plataran
Padhang rembulan padange koyo rino
Padang gumilang sing dolan ora ono
Bocah dolan bocah dolan do reneo
Ayo poro konco ayo podo suko-suko
Dolanan jogetan tetembangan ing plataran

 Ayo ayo do dolanan ing plataran
Padang rembulan padange koyo rino
Padang gumilang sing dolan ora ono
Bocah dolan bocah dolan do reneo
Ayo poro konco ayo podo suko-suko
Dolanan jogetan tetembangan ing plataran

PAMAN GUYANG JARAN
( Ciptaan : NN )

 Paman guyang jaran,
E e, ono opo
Ngriku wau wonten popok beruk keli,
E,,, ora ono
Nggonku neng kene wus suwe
Tan ono suket kumledhang
Amung wong kang ngguyang sapi
Takonono yo ndhuk
Menowo uningo

 Paman guyang jaran,
E e, ono opo
Ngriku wau wonten popok beruk keli,
E,,, ora ono
Nggonku neng kene wus suwe
Tan ono suket kumledhang
Amung wong kang ngguyang sapi
Takonono yo ndhuk
Menowo uningo

PAMAN TUKANG KAYU
( Ciptaan : NN )

 Paman tukang kayu
Pripun solah dhiko graji kayu
Srok drung drung srok pung
Srok drung drung srok gung

 Paman tukang kayu
Pripun solah dhiko natah kayu
Tek dung dung tek pung
Tek dung dung tek gung

 Paman tukang kayu
Pripun solah dhiko masah kayu
Srek dung dung srek pung
Srek dung dung srek gung

 Paman tukang kayu
Pripun solah dhiko maku kayu
Tok dung dung tok pung
Tok dung dung tok gung

 Paman tukang kayu
Pripun solandhiko ngethok kayu
Tok dung dung tok pung
Tok dung dung tok gung

 Paman tukang kayu
Pripun solahdhiko nggorok kayu
Srek drung drung srek pung
Srek drung drung srek gung

Srek drung drung srek pung
Srek drung drung srek gung

PELEM-PELEM MENTAH
( Ciptaan : NN )

 Pelem-pelem mentah
Entek entek no entek entek no
Sisane sang gatut koco
Gatutkoco edan gatotkoco edan
Omahe plek emplekan
Kidul kidul kono kidul kidul kono
Ono lintang galo galo
Dak sumpingi opo dak sumpingi opo
Dak sumpingi godhong telo
Ela elo eno

 Pelem-pelem mentah
Entek entek no entek entek no
Sisane sang gatut koco
Gatutkoco edan gatotkoco edan
Omahe plek emplekan
Kidul kidul kono kidul kidul kono
Ono lintang galo galo
Dak sumpingi opo dak sumpingi opo
Dak sumpingi godhong telo
Ela elo eno

PITIK TUKUNG
( Ciptaan : NN )

 Aku duwe pitik pitik tukung
Saben dino tak pakani jagung
Petok gogok petok petok
Petok gogok petok petok
Ngendok pitu
Tak nggremake netes telu
Kabeh trondol ndol_tanpo wulu
Megal megol gol…._gawe guyu

 Aku duwe pitik pitik tukung
Saben dino tak pakani jagung
Petok gogok petok petok
Petok gogok petok petok
Ngendok pitu tak kremake netes telu
Kabeh trondol ndol_tanpo wulu
Kabeh trondol ndol_gawe guyu

REK AYO REK
( Ciptaan : NN )

 Rek ayo rek, mlaku mlaku nang tunjungan
Rek ayo rek, rame rame bebarengan

 Mangan tahu ‘jo dicampur nganggo timun
Malam Minggu gak apik digowo nglamun

 Ngalor ngidur liwat took numpak motor
Masih untung nyenggal nyenggol ati lego

 Sopo ngerti nasib awak lagi mujur
Kenal anak e sing dodol rujak cingur

 ‘Jo dipikir kon podho gak duwe sangu
‘Jo dipikir angger gelem melu aku

 Cah ayo cah sapa gelem melu aku
Cah ayo cah golek kenalan cah ayu

SEPURAN
( Ciptaan : NN )

 Sinten nunggang sepur lunga nyang Kediri
Wong niki sepur dhur bayare setali

 Sopo trimo nggonceng konangan kondhektur
Yen didendo kenceng nopo boten kojur

 Sinten nunggang sepur lunga dhateng Nganjuk
Sinten pengin makmur aja seneng umuk.

 Sinten nunggang sepur lungo nyang Kediri
Wong niki sepur dhur bayare setali

 Sopo trimo nggonceng konangan kondhektur
Yen didendo kenceng nopo boten kojur

 Sinten nunggang sepur lunga dhateng Nganjuk
Sinten pengin makmur aja seneng umuk.

SLUKU-SLUKU BATHOK
( Ciptaan : NN )

 Sluku-sluku bathok
• Bathoke ela-elo
• Si romo menyang solo
• Oleh-olehe payung motho
• Tak jenthir o lo lo bah
• Wong mati ora obah
• Yen obah medeni bocah
• Yen urip nggoleko dhuwit

 Sluku-sluku bathok
o Bathoke ela-elo
o Si romo menyang solo
o Oleh-olehe payung motho
o Tak jenthir o lo lo bah
o Wong mati ora obah
o Yen obah medeni bocah
o Yen urip nggoleko dhuwit

SRENGINGI NYUNAR
( Ciptaan : NN )

 Srengenge nyunar
Srengenge nyunar kanthi mulyo
Anginne midid klawan reno
Manuk’e ngoceh ono ing witwitan
Kewane nyegrut ono ing pasuketan
Kabeh podho muji Allah Kang Mulyo
Kabeh podho muji Allah Kang Mulyo

 Srengenge nyunar
Srengenge nyunar kanthi mulyo
Anginne midid klawan reno
Manuk’e ngoceh ono ing witwitan
Kewane nyegrut ono ing pasuketan
Kabeh podho muji Allah Kang Mulyo
Kabeh podho muji Allah Kang Mulyo

SUWE ORA JAMU
( Ciptaan : NN )

 Suwe ora jamu
jamu godong telo
suwe ora ketemu
ketemu pisan gawe gelo

 Suwe ora jamu
jamu godong jambu
suwe ora ketemu
ketemu pisan gawe nesu

 Suwe ora jamu
jamu godong meniran
suwe ora ketemu
ketemu pisan gawe pikiran

• Suwe ora jamu
jamu godong gedhang
suwe ora ketemu
ketemu pisan pikiran padhang

TAK LELO LELO LEDHUNG
( Ciptaan : NN )

 Tak lelo lelo lelo ledhung…
• Cup menenga aja pijer nangis
Anakku sing ayu (bagus) rupane
Nek nangis ndak ilang ayune (baguse)
Tak gadang bisa urip mulyo
Dadiyo wanito (priyo) utomo
Ngluhurke asmane wong tuwo
Dadiyo pendekaring bongso
• Wis cup menengo anakku
Kae bulane ndadari, koyo ndas buto nggilani
Lagi nggolek’i cah nangis

 Tak lelo lelo lelo ledhung
• Cup menenga anakku cah ayu (bagus)
Tak emban slendang batik kawung
///Tak emban nganggo jarit kawung
Yen nangis mundak gawe bingung

 Tak lelo lelo ledhung..

TE KATE DIPANAH
( Ciptaan : NN )

 Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ono manuk konde-onde
Mbok sirbombok mbok sirkate
Mbok sirbombok mbok sirkate
 Te kate dipanah
dipanah ngisor gelagah
Ono manuk konde-onde
mbok sirbombrok, mbok si kate
mbok sirbombrok, mbok si kate
mbok sirbombrok, mbok si kate

TO****KUNG
( Ciptaan : NN )

 Tokung-tokung wek wek wek
Angon bebek pinggir dalan gung
Sing ngadhangi Mbok Kaki Mandraguna
Dak are-are bebek asetokung-tokung

 Tokung-tokung wek wek wek
Angon bebek pinggir dalan gung
Sing ngadhangi Mbok Kaki Mandraguna
Dak are-are bebek asetokung-tokung

TUL JAENAK
( Ciptaan : NN )
-+
 Tul jaenak jae jatul jaidi
Kontul jare banyak ndoke bajul kari siji

 Abang-abang gendero Londo
Wetan sithik kuburan mayit
 Klambi abang nggo tondho moto
Wedhak pupur nggo nggolek duwit

 Tul jaenak jae jatul jaidi
Kontul jare banyak ndoke bajul kari siji

 Abang biru lampune disko
Tari Samba tarian kuno
 Badan kuru mikirno bojo
Wedi polah lan wedi lungo

TURI PUTIH
( Ciptaan : NN )

 Turi-turi putih
Ditandur neng kebon agung
Duwe bojo ora tau muleh
Sabane mung turut warung

 Mbok iro-rnbok iro
Mbok iro kembange opo

 Kembang-kembang m’lathi
Ditandur neng tamansari
Anak bojo kudu diopeni
ing tembene biso migunani

 Mbok iro-rnbok iro
Mbok iro kembange opo

WAJIBE DADI MURID
( Ciptaan : NN )

 Wajibe dadi murid
Ora kena pijer pamit
Kejobo yen loro, loro tenanan
‘Ra keno ethok-ethok’an
Yen wis mari bali neng pamulangan
‘Jo nganti mbolos-bolosan
Mundhak dadi bocah bodho
Pie-n ga-plengo koyo kebo

 Wajibe dadi murid
Ora kena pijer pamit
Kejobo yen loro, loro tenanan
‘Ra keno ethok-ethok’an
Yen wis mari bali neng pamulangan
‘Jo nganti mbolos-bolosan
Mundhak dadi bocah bodho
Pie-n ga-plengo koyo kebo

WITING KLOPO
( Ciptaan : NN )

 Witing klopo jawoto ing ngarcopodo
Salugune wong wanito

 Adhuh ndoro kulo sampun njajah projo
Ing Ngayogyo Surokarto.
Lesung Jumengglung
Lesung jumengglung
Sru imbal-imbalan
Lesung jumengglung
Manengker mangungkung
Ngumandhang ngebegi
Sajroning padesan

 Thok thok thek thok thok gung
Thok thok thek thok thek thok gung
Thok thok thek thok thok gung
Thok thok thek thok thek thok gung

WONG NGOMBE UPAS
( Ciptaan : NN )

 Wong ngombe upas
Mas sinangkling suwoso inten berlian
Kit-kit, kit methakil
Cagak awak jare sikil

 Wong ngombe upas
Mas sinangkling suwoso inten berlian
Kit-kit, kit methakil
Cagak awak jare sikil

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s